υπεύθυνη δήλωση

για να πάρετε μέρος στα brevets, πρέπει να συμπληρώσετε αυτή την υπεύθυνη δήλωση,
και μαζί με την αθλητική σας ταυτότητα ή μια ιατρική βεβαίωση, τα στέλνετε στο harryplegas@gmail.com με e-mail,
ή με fax στο 210 3222560
μέχρι την τελευταία Δευτέρα πριν το brevet.